Kees Brouwer - Oostenburg

Kees Brouwer

Over ‘de historie oostenburg’

Piet Hein liet hier ooit schepen maken!

Kees Brouwer is directeur-eigenaar van het ingenieursbureau IDDS, een uniek bureau die integrale expertise levert bij ruimtelijke ontwikkeling. IDDS werd al tijdens de tenderfase door VORM bij Oostenburg betrokken om te ondersteunen met de inventarisatie van de kansen en risico’s van de ondergrond. Kees vertelt met enthousiasme over ‘zijn Oostenburg’.

 “Er wordt ook ondergronds gebouwd en dat betekent dat je alles in de bodem in kaart moet brengen. Van vervuiling tot archeologie, explosieven, oude funderingen en leidingwerk. IDDS doet dat met veel plezier op integrale wijze. We zijn onderzoekend en begeleidend. Voor alle uiteenlopende onderzoeken hebben we experts in dienst.”

Écht samen, daar wordt het beter van
“Het leukste aan mijn werk is de samenwerking tussen alle partners op zo’n bouwterrein. In een wekelijks overleg zitten we constructief aan tafel met de opdrachtgever en uitvoerende partijen, zoals civieltechnisch aannemer Markus. Door integraal en multidisciplinair te werken kunnen we uitdagingen in goede banen leiden. Dat zorgt ervoor dat alles sneller en efficiënter verloopt.”

“Oostenburg wordt in één keer gerealiseerd, daar past onze integrale werkwijze heel goed bij.”

Historisch zo interessant
Op het moment dat we Kees spreken is er een archeologisch rapport in de maak. Hij kan daar nog niet te veel over zeggen, maar als we het lief vragen, licht hij een klein tipje van de sluier.

“Voorafgaand aan de nieuwbouw heeft IDDS in 2018 een archeologische opgraving uitgevoerd op kavels 7 en 8 van Oostenburg. Uit historisch onderzoek was al bekend dat het gebied in de VOC-periode in gebruik was als scheepsbouwterrein. Tijdens de opgraving zijn onder andere de muren van het in 1822 ingestorte zeemagazijn en de funderingen van de apotheek teruggevonden. In één van de kamers van het zeemagazijn zijn houten stellingen aangebracht die waarschijnlijk werden gebruikt voor het drogen en opbergen van zeilen of grote kaarten. Deze waren uit eerder archeologisch onderzoek nog niet bekend en zijn daarom zeer bijzonder.”

Een wijk met een eigen identiteit
Kees vindt Oostenburg een uniek stuk Amsterdam, vertelt hij. “Het is een soort schiereiland midden in de stad. Een historisch zeer rijk gebied waar generaties lang bedrijven hun sporen hebben nagelaten. Piet Hein liet hier ooit zijn schepen maken! Fascinerend ook dat er zo’n groot stuk van de stad nog niet ontwikkeld was. Als Oostenburg straks af is, springt dit historisch rijke stadsdeel er echt uit. Het wordt een groene, levendige en bruisende wijk waar je niet alleen maar woont, maar ook uit kunt gaan. De architectuur spreekt mij ook erg aan. Het is op het oog zeker geen massaal blok, de gebouwen zijn allemaal anders en er is veel aandacht voor groen en duurzaamheid. VORM en Steenwell leveren hier een prestatie van formaat: echt een wijk met een eigen identiteit. Met trots werken we hieraan mee.”

Partners